Kino cyfrowe, projekcja 3D, serwery kinowe

dcinex Polska | ul. Przybyszewskiego 167, 93-120 Łódź, Poland EU
tel. +48 42 647 1961, +48 42 253 3000, fax +48 42 647 1962 e-mail: info@dcinexpolska.com

projekcja 3D

Wspólną cechą wszystkich systemów 3D stosowanych w kinie cyfrowym D-cinema jest naprzemienne przełączanie obrazów przeznaczonych dla lewego i prawego oka widza, inne są tylko realizacje ww. przełączania. Konieczne jest w takim przypadku zwiększenie częstotliwości odświeżania obrazu tak aby uniknąć migotania obrazu oraz szybkiego zmęczenia wzroku widzów.

Obrazy 2-wymiarowe (2D) są wyświetlane z częstotliwością 24 obrazów na sekundę, dla 3D są to 24 obrazy na sekundę dla każdego oka tzn. sumarycznie 48 obrazów/s.
Projektory cyfrowe wyświetlają jednak ww. obrazy wielokrotnie. Pierwotnie stosowana była technologia dwukrotnego zwiększenia częstotliwości odświeżania obrazu tzw. Double Flash - częstotliwość odświeżania obrazu wynosiła 96Hz (po 48Hz dla każdego oka). Stwierdzono jednak że jest to wartość niewystarczająca, szczególnie dla dłuższych seansów kinowych. Obecnie cortaz szerzej jest więc wprowadzana technologia Triple-Flash o częstotliwości odświeżąnia 144Hz (72Hz dla każdego oka).